Актуални новини от сектора

Възобновяемите енергийни източници изпреварват изкопаемите горива като основен източник на енергия в Европейския съюз...

България представи Плана за възстановяване и устойчивост пред Европейската комисия...

Преглед на Плана за възстановяване и устойчивост на Испания...

Страните от ЕС се борят да съгласуват общ подход за климата...

Преглед на Плана за възстановяване и устойчивост на Италия...

Силен спад на консумацията на въглища в Европейския съюз през последните 2 години...

BP: Глобалният капацитет на вятърната и слънчева енергия нарасна с рекордни темпове през 2020 г....

Въглеродна неутралност: как може да бъде достигната до 2050 г.?...

Европейският парламент потвърждава споразумението относно неутралността по отношение на климата до 2050 г....

МАЕ: ВЕИ доминират в инвестициите през тази година, но трябва да се утроят до 2030 г....

Зелената енергия настъпва с най-бързи темпове от 1999 г....

Слънцето и вятърът водят най-бързия енергиен преход, който светът някога е виждал според данни на IRENA...

238 ГВт слънчеви и вятърни централи са пуснати в експлоатация през 2020 г. според доклад на IRENA...

Доклад: Инвестициите във ВЕИ са далеч по-добри от вложенията в изкопаеми горива...

Светът се нуждае от 131 трлн. долара инвестиции за зелена трансформация...

Проучване за изчисляването на енергийната ефективност за 2030г. Целите в областта на климата на Енергийната общност....

Най-големият соларен парк в България става австрийски...

IRENA: Делът на ВЕИ централите трябва да се удвои в следващите 10 години....