Актуални новини от сектора

ЕК одобри правила за определяне на понятието „водород от възобновяеми източници“ в ЕС...

REPowerEU: националните планове за възстановяване ще включват и енергийни мерки...

Европейският съюз ще ускори процеса на издаване на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници...

Европейската комисия представи нов временен извънреден регламент за ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници...

Българските компании получават 200 млн. лв. за собствени ВЕИ мощности...

IRENA: Възобновяемата енергия остава конкурентоспособна по отношение на разходите на фона на кризата с изкопаемите горива...

Европейската комисия прие споразумение за партньорство с България на стойност 11 млрд. евро за периода 2021—2027 г....

МАЕ прогнозира 8% ръст на инвестиции в енергетиката до 2,4 трлн. долара през 2022 г....

Министерството на енергетиката предлага промени в Закона за енергетиката...

REPowerEU: план за бързо намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива и за ускоряване на екологичния преход...

Европейската комисия одобрява плана на България за възстановяване и устойчивост в размер на 6,3 милиарда евро...

BP: Слънчевите и вятърни мощности ще станат най-значимият производител на електроенергия през 2050 г....

Продажбата на слънчеви модули в света ще надхвърли 200 ГВт през 2022 г....

САЩ и Китай неочаквано подписаха споразумение за климата...

Възобновяемите енергийни източници изпреварват изкопаемите горива като основен източник на енергия в Европейския съюз...

България представи Плана за възстановяване и устойчивост пред Европейската комисия...

Преглед на Плана за възстановяване и устойчивост на Испания...

Страните от ЕС се борят да съгласуват общ подход за климата...