Производствени инсталации

ВтЕЦ "Стефанови - Зетьово"

Вятърна електрическа централа с местоположение Зетьово, общ. Айтос, обл. Белица, в експоатация от 14 април 2011, с производствена мощност 0.3 МВт.

Собственик: "СТЕФАНОВИ" ООД с ЕИК 102860238