Производствени инсталации

ВтЕЦ "Стефанови 2-Зетьово"

Вятърна електрическа централа с местоположение Зетьово, общ. Айтос, обл. Белица, в експоатация от 15 септември 2014, с производствена мощност 0.3 МВт.

Собственик: "СТЕФАНОВИ" ООД с ЕИК 102860238