Производствени инсталации

ВтЕЦ "Сливенски минерални бани"

Вятърна електрическа централа с местоположение Злати войвода, общ. Сливен, обл. Несебър, в експоатация от 2 януари 2004, с производствена мощност 0.225 МВт.

Собственик: "ТЕРА ИНВЕСТ" ООД с ЕИК 119523186