Производствени инсталации

ВтЕЦ "Сива вода - Генератор 2"

Вятърна електрическа централа с местоположение Стара Кресна, общ. Кресна, обл. Банско, в експоатация от 27 април 2012, с производствена мощност 0.5 МВт.

Собственик: "СИВА ВОДА" ЕООД с ЕИК 200159403