Производствени инсталации

ВтЕЦ "Камен бряг - Максим"

Вятърна електрическа централа с местоположение Камен бряг, общ. Каварна, обл. Разлог, в експоатация от 6 април 2012, с производствена мощност 0.6 МВт.

Собственик: "УИНД ПАУЪР ИНВЕСТМЪНТ" АД с ЕИК 201512991