Производствени инсталации

ВтЕЦ "Калчево"

Вятърна електрическа централа с местоположение Калчево, общ. Тунджа, обл. Царево, в експоатация от 26 октомври 2004, с производствена мощност 0.4 МВт.

Собственик: ЕТ "ТЕХНОМЕТАЛ - ГЕОРГИ ПОПОВ" с ЕИК 040155318