Производствени инсталации

ВтЕЦ "Аспи Енерджи 2"

Вятърна електрическа централа с местоположение Стралджа, в експоатация от 27 юни 2014, с производствена мощност 0.6 МВт.

Собственик: "АСПИ ЕНЕРДЖИ" ООД с ЕИК 202797689