Производствени инсталации

ВЕЦ "Забърдо"

Водноелектрическа централа с местоположение Малево, общ. Чепеларе, обл. Поморие, в експоатация от 30 март 2018, с производствена мощност 1.1 МВт.

Собственик: ЕТ "КРАСИМИРА СТЕФАНОВА" с ЕИК 833022236