Производствени инсталации

ВЕЦ "Симеоново"

Водноелектрическа централа с местоположение София, в експоатация от 16 октомври 2019, с производствена мощност 6.67 МВт.

Собственик: "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД с ЕИК 000649348