Производствени инсталации

ВЕЦ "Пирин Ват 4"

Водноелектрическа централа с местоположение Корница, общ. Симитли, обл. Банско, в експоатация от 2 юни 2015, с производствена мощност 0.38 МВт.

Собственик: "ПИРИН ВАТ" ООД с ЕИК 130922953