Производствени инсталации

ВЕЦ "Козлодуй"

Водноелектрическа централа с местоположение Козлодуй, в експоатация от 13 септември 2013, с производствена мощност 5 МВт.

Собственик: ВЕЦ "КОЗЛОДУЙ" ЕАД с ЕИК 106588180