Производствени инсталации

ВЕЦ "Ходжово"

Водноелектрическа централа с местоположение Ново Ходжово, общ. Сандански, обл. Банско, в експоатация от 10 юли 2014, с производствена мощност 1.5 МВт.

Собственик: "ХИДРОЕНЕРДЖИ - БГ"ООД с ЕИК 101747593