Производствени инсталации

ВЕЦ "Черногорово"

Водноелектрическа централа с местоположение Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Хаджидимово, в експоатация от 30 юни 2014, с производствена мощност 1.303 МВт.

Собственик: "ЧЕРНОГОРОВО ЕНЕРДЖИ" ООД с ЕИК 201907821