Производствени инсталации

ВЕЦ "Асеница 1"

Водноелектрическа централа с местоположение Асеновград, в експоатация от 1 декември 2014, с производствена мощност 8.09 МВт.

Собственик: "СИ ЕС АЙ ЕФ ХИДРО" ЕАД с ЕИК 200298602