Производствени инсталации

ПАВЕЦ "Белмекен"

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа с местоположение Сестримо, общ. Белово, обл. Хаджидимово, в експоатация от 1 януари 1973, с производствена мощност 375 МВт.

Собственик: "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД с ЕИК 000649348