Производствени инсталации

МВЕЦ "Стара Кресна"

Микро водноелектрическа централа с местоположение Стара Кресна, общ. Кресна, обл. Банско, в експоатация от 22 март 2019, с производствена мощност 1.5 МВт.

Собственик: "ЕЛЕКТО ИНВЕСТ БГ" ЕООД с ЕИК 202407324