Производствени инсталации

МВЕЦ "Малък Искър"

Микро водноелектрическа централа с местоположение Етрополе, в експоатация от 17 юни 2016, с производствена мощност 0.5 МВт.

Собственик: "ЧИВА" ЕООД с ЕИК 030150326