Производствени инсталации

МВЕЦ "Елена"

Микро водноелектрическа централа с местоположение Хайредин, в експоатация от 30 декември 2012, с производствена мощност 0.96 МВт.

Собственик: "ЕЛЕНА БИЛД" ЕООД с ЕИК 175307249