Производствени инсталации

МВЕЦ "Дебнево"

Микро водноелектрическа централа с местоположение Дебнево, общ. Троян, обл. Симитли, в експоатация от 23 юли 2015, с производствена мощност 0.53 МВт.

Собственик: "ТОП" ЕООД с ЕИК 820135892