Производствени инсталации

МВЕЦ "Черешовица"

Микро водноелектрическа централа с местоположение Етрополе, в експоатация от 18 март 2019, с производствена мощност 0.505 МВт.

Собственик: "ЧЕРЕШОВИЦА" ЕООД с ЕИК 202118017