Производствени инсталации

ФЕЦ Жирдел

Фотоволтаична електрическа централа с местоположение Сливен, в експоатация от 4 октомври 2018, с производствена мощност 0.03 МВт.

Собственик: ЖИРДЕЛ ООД с ЕИК 119004428