Производствени инсталации

ФЕЦ "Симбилд"

Фотоволтаична електрическа централа с местоположение София, в експоатация от 13 юли 2015, с производствена мощност 0.03 МВт.

Собственик: "СИМБИЛД" АД с ЕИК 205157452