Производствени инсталации

ФЕЦ "Митко Ел - Биково 1"

Фотоволтаична електрическа централа с местоположение Биково, общ. Сливен, обл. Несебър, в експоатация от 6 февруари 2019, с производствена мощност 0.03 МВт.

Собственик: "МИТКО ЕЛ" ЕООД с ЕИК 202107177