Производствени инсталации

ФЕЦ "ХиГ - Биково 2"

Фотоволтаична електрическа централа с местоположение Биково, общ. Сливен, обл. Несебър, в експоатация от 6 февруари 2019, с производствена мощност 0.03 МВт.

Собственик: ХИГ - СЛИВЕН ООД с ЕИК 829087032