Производствени инсталации

ФЕЦ "Галата"

Фотоволтаична електрическа централа с местоположение Карнобат, в експоатация от 8 март 2019, с производствена мощност 0.03 МВт.

Собственик: "ЕКО ФУУД ПРОДАКШЪН" ЕООД с ЕИК 102802594