Производствени инсталации

ФЕЦ "Еко - Татарево" 3

Фотоволтаична електрическа централа с местоположение Татарево, общ. Минерални бани, обл. Средец, в експоатация от 5 юли 2019, с производствена мощност 0.03 МВт.

Собственик: "ЕКО ТРАФИК" ЕООД с ЕИК 126705214