Производствени инсталации

ФЕЦ "Билдинг-Ковачите"

Фотоволтаична електрическа централа с местоположение Ковачите, общ. Сливен, обл. Несебър, в експоатация от 7 декември 2018, с производствена мощност 0.03 МВт.

Собственик: БИЛДИНГ ТД ЕООД с ЕИК 119509973