Производствени инсталации

БиоГЕЦ "Оранжерии Гимел - Звъничево"

Електрическа централа на газ от ВЕИ с местоположение Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Хаджидимово, в експоатация от 27 юни 2014, с производствена мощност 0.495 МВт.

Собственик: "ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ" АД с ЕИК 175479761