Производствени инсталации

БиоГЕЦ "Оранжерии Гимел-Мокрище"

Електрическа централа на газ от ВЕИ с местоположение Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Хаджидимово, в експоатация от 26 май 2015, с производствена мощност 0.495 МВт.

Собственик: "ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ" АД с ЕИК 175479761