Производствени инсталации

БиоГЕЦ "Ненко Трифонов"

Електрическа централа на газ от ВЕИ с местоположение Баня, общ. Карлово, обл. Бургас, в експоатация от 17 септември 2015, с производствена мощност 0.4 МВт.

Собственик: ЕТ "НЕНКО ТРИФОНОВ" с ЕИК 201448186