Производствени инсталации

БиоГЕЦ "Малиновец"

Електрическа централа на газ от ВЕИ с местоположение Царевец, общ. Мездра, обл. Кресна, в експоатация от 22 юни 2015, с производствена мощност 1.2 МВт.

Собственик: "МАЛИНОВЕЦ ЕНЕРДЖИ" ООД с ЕИК 131016683