Производствени инсталации

БиоГЕЦ "Хан Богров"

Електрическа централа на газ от ВЕИ с местоположение Горни Богров, общ. София, обл. Приморско, в експоатация от 20 декември 2013, с производствена мощност 0.855 МВт.

Собственик: СТОЛИЧНА ОБЩИНА с ЕИК 000696327