Производствени инсталации

БиоГЕЦ "Еском - Окоп"

Електрическа централа на газ от ВЕИ с местоположение Окоп, общ. Тунджа, обл. Царево, в експоатация от 29 юни 2012, с производствена мощност 0.33 МВт.

Собственик: "ЕСКОМ" ООД с ЕИК 128579274