Производствени инсталации

БиоГЕЦ "Биоен - Капитан Димитриево"

Електрическа централа на газ от ВЕИ с местоположение Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Хаджидимово, в експоатация от 30 юни 2015, с производствена мощност 1.487 МВт.

Собственик: "БИОЕН - 2015" ООД с ЕИК 203380570