Производствени инсталации

БиоГЕЦ "Био Пауър инвест"

Електрическа централа на газ от ВЕИ с местоположение Кула, в експоатация от 12 юни 2015, с производствена мощност 1.5 МВт.

Собственик: "БИО ПАУЪР ИНВЕСТ" ООД с ЕИК 203265689