Производствени инсталации

БиоЕЦ "Славяново"

Електрическа централа на биомаса с местоположение Славяново, общ. Попово, обл. Созопол, в експоатация от 3 юли 2015, с производствена мощност 0.85 МВт.

Собственик: СД "ДОБРОМИР ЙОРДАНИВ - ОГНЯН ИЛИЕВ -ЕЗОКС с ЕИК 835014843