Производствени инсталации

ВтЕЦ "Еко Ел 2 - Сини рид"

Вятърна електрическа централа с местоположение Сини рид, общ. Руен, обл. Белица, в експоатация от 1 март 2013, с производствена мощност 0.9 МВт.

Собственик: "ЕКО ЕЛ 1" ООД с ЕИК 201173053