Производствени инсталации

ВЕЦ" Роса"

Водноелектрическа централа с местоположение Мала църква, общ. Самоков, обл. Приморско, в експоатация от 31 юли 2015, с производствена мощност 1.3 МВт.

Собственик: "ХИДРО ЕКО ВАТ" ЕООД с ЕИК 175179924