Производствени инсталации

ФЕЦ "Хот Лайт - Добриново"

Фотоволтаична електрическа централа с местоположение Добриново, общ. Карнобат, обл. Белица, в експоатация от 3 ноември 2019, с производствена мощност 0.065 МВт.

Собственик: "ХОТ ЛАЙТ" ЕООД с ЕИК 200654055