Производствени инсталации

БиоЕЦ "Овчарово"

Електрическа централа на биомаса с местоположение Добрич, в експоатация от 16 декември 2015, с производствена мощност 1.499 МВт.

Собственик: "НЕДКО НЕДКОВ-БИОГАЗ-ОВЧАРОВО" ЕООД с ЕИК 202685067