Производствени инсталации

БиоЕЦ "Черноземен"

Електрическа централа на биомаса с местоположение Черноземен, общ. Калояново, обл. Бургас, в експоатация от 15 декември 2015, с производствена мощност 1.5 МВт.

Собственик: "КОМСО" ООД с ЕИК 115580058